Yat Sigorta Poliçesi Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

0 157

Birçok sigorta şirketi ve sigorta acentesi bulunmaktadır. Yat sigorta teklifi araştırırken kesinlikle olmazsa olmaz kıymetli teminatları ve limitleri talep etmeyi kesinlikle unutmayın.

Yat/Tekne için sigorta acentelerinden teklif isterken atlamamanız gereken olmazsa olmaz kıymetli teminatları ve limitleri sizlere aşağıda paylaşacağım.

Yat Sigortası Nedir?

Yat Sigortası sadece yatınızın değil, üzerindeki değerli donanımların, elektronik ve mekanik tüm ekipmanların öngörülemeyen, ani, tesadüfi ve dışarıdan gelen rizikolara karşı Tekne Sigortası Genel Şartları ve Yat Klozu çerçevesinde teminat altına alınmasıdır.

Yat Sigortası ile, yatın gövdesi, makineleri, adını taşıyan servis botları, yat ile birlikte alınıp satılan donanım ve ekipman yatın poliçe içinde belirtilmiş olan coğrafi alan içerisinde bulunması kaydıyla, denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekeğe alınırken veya çekekten indirilirken kesintisiz olarak güvence altına alınır.

Makine hasarları

Bu teminat ile, Enstitü Yat Klozları [1/11/85] un 9.2.2.1 , 9.2.2.2 ve 10.10 Kloz’larındaki hükümlere rağmen, fakat her zaman bu sigortanın anlam ve koşullarına bağlı olmak koşuluyla, motor, elektrik donanımı, bataryalar ve bunların bağlantılarının aşağıdaki nedeniyle uğradığı ziya veya hasarı kapsamak üzere genişletilir:
1. Tekne ve makinedeki gizli kusur, şaftların kırılması veya kazanların patlaması. (kusurlu parça ,kırılan şaft veya patlayan kazanın onarım veya yenileme masraf ve maliyeti hariçtir)
2. Her kim ise her hangi kişinin ihmali, fakat sigortalı ve /veya gemi sahibi adına yapılan değişiklik veya onarımla ilgili sözleşmenin ihlali yahut ihmal sonucu meydana gelen her hangi bir kusurun iyileştirme maliyeti hariçtir.
3. Ağır hava.

Şaft ve pervane hasarları

17 mil üstü olan süratbotu klozuna tabi olan teknelerde, ilgili kloz hükümlerince teminat haricidir. Fakat Ergo, Anadolu, Allianz Groupama gibi firmalardan talep etmeyi unutmayınız. İlgili not genişletilerek Şaft ve Pervane hasarları dahil edilebiliniyor. Önemli bir nottur. Gözardı etmeyiniz.

3. Şahıs mali sorumluluk

Sizin ve teknenizde görevli kişilerin sebep olduğu üçüncü şahıslara karşı yasal sorumluluk riskleri (yasal masraflar dahil olmak üzere mala gelecek zararlar, ölüm ve yaralanmalar), tekne poliçesi ile, poliçenizde yazılı limitler çerçevesinde teminat kapsamına alınmaktadır. Teklif alırken bir kaç firma hariç, çoğu firma limitleri tekne bedeli kadar yada 3 katına kadar verirler. Fakat piyasada 4.000.000 EUR ve 6.000.000 EUR limitlere kadar veren sigorta şirketleri bulunmaktadır. Limitlerinizi kontrol ediniz.

Yunanistan için gerekli 3. Şahıs mali sorumluluk

Sigorta poliçesi teknenin teknik olarak seyredebileceği coğrafyada geçerlidir. Poliçenizde yazan Seyrüsefer Sahası sigorta teminatının geçerli olduğu bölgeye işaret etmektedir. Bunun dışında kalan istisna durumlarda mutlaka sigorta şirketinin onayı alınmalıdır. Eğer ki Yunanistan adalarına gidiyorsanız poliçenizi yaptırırken bunu sigortanız ile paylaşın. İlgili notu poliçenize dahil ettirin. Ayrıca unutmayın. Poliçe’nin İngilizce nüshasının da yayınınızda olması şartı vardır.

Çevre kirliliği

Poliçede teminat altına alınan riskler haricinde meydana gelebilecek hertürlü çevre kirliliği ve radyoaktif kirlenme hasarları teminat altına alınır. Limltleri alabileceğiniz kadar yüksek isteyiniz.

Ferdi kaza

Teknede görevli personel (bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmak kaydı ile) poliçede belirtilen limit ve şartlar ile Ferdi Kaza Genel şartları çerçevesinde ölüm/sürekli sakatlık ve tedavi giderleri için sigortalanmıştır. Eğer birden fazla kişi sigortalı ise, her bir sigortalı için ödenecek tutar, bu bölüm altında ödenebilecek toplam tutarın sigortalı sayısına bölünmesi ile hesaplanacaktır. Bu teminatı da olabilecek limitler ile isteyebilirsiniz. Kişi sayısı paylaşmayı unutmayın.

Sigortasız tekne

Teminat altına alınan riskler arasında; Sigortalının, sigortasız bir tekne kullanıcısı veya işleteni nedeni ile ödemekle yükümlü kalacağı maddi hasar riskleri 3.Şahıs Sorumluluk klozu çerçevesinde ve belirtilen yıllık limit ile sınırlı olarak teminat alınmıştır.

Sigortasız tekne veya sigortasız tekne sahibi / işleteni, poliçede belirtilen sigortalı tekne dışında, sigortasız bir tekneyi kullananan ve herhangi bir hasarda sorumluluğu bulunan taraflar şeklinde tanımlanmış olup, aşağıda belirtilen maddeler kapsamındaki kişilerdir.
1. Sorumluluk poliçesi bulunmayan 3.kişiler,
2. Sorumluluk afdedilemeyecek durumlarda, (çarpıp kaçan tekne kullanıcıları)

Elektronik cihaz

Tekneyi oluşturan her türlü teçhizat ve donanım, teknenin bir parçası olarak görülüp İlgili Enstitü Yat klozunda belirtilen rizikolara karşı teminat altına alınmaktadır. Ancak bu rizikolardan biri gerçekleşmedikçe cihazlarınızda ortaya çıkabilecek bozulma vb. diğer hasarlar, poliçenizde aksi bir ifade yok ise teminat kapsamında değildir.

Asistan hizmetleri

Sigortalılarına her zaman en hızlı ve güvenilir hizmeti sağlayan, Yat Asistans Hizmeti küçük bir prim karşılığında teminat kapsamındaki bir hasar neticesinde seyahatleri sırasında karşılaşabilmeleri muhtemel talihsizliklerde, belirtilen limit ve sürelerle destek sağlayan bir hizmettir. Yat Asistans Hizmeti kapsamında sigortalılara sağlanacak hizmetler aşağıdaki şekildedir.

Yat Asistans Hizmetleri

 1. Geçici araç temini (ikame motor, tekne)
 2. Otelde gecelik konaklama
 3. Eve dönüş veya seyahati uzatma
 4. Çalınan yatın bulunması sonrası tekneye ulaşım
 5. Hasarlı yatın tamiri sonrası tekneye ulaşım
 6. Yedek Parça sevkiyatı
 7. Uzman teknik personel bulma desteği ve ulaşımı
 8. Yedek anahtar gönderimi
 9. Tamiri biten teknenin dönüş seyahati için demirleme ve konaklama masrafları
 10. Talep üzerine kaptan temini
 11. Hukuki harcamalar ve kefalet gider avansı
 12. Acil ihtiyaçlar için avans
 13. Online tercüman hizmeti
 14. Sağlık danışmanlığı
 15. Marina rehberi
 16. Resmi bilgi

Çekme kurtarma

Çekme ve Kurtarma Ek teminatı ile poliçede sigortalı olarak belirtilen teknenin faturalandırılmış çekilme ve kurtarılma masrafları yıllık 5.000 ile 10.000 EUR ile sınırlı olarak teminata dahil edilir.

Balıkçı ekipmanları

Teknede bulunan hobi amaçlı balıkçılık ekipmanları Kişisel Eşyalar Klozu kapsamında yıllık belli bir limit ile teminat altına alınır. Buna dalış tüpleri hariçtir.

Servis botu teminatı

Tekneye bağlı olarak servis botunuz var ise teklif alırken servis botunuzun olduğunu da belirtmeniz gerekmektedir. Ayrıca servis botunuzun üzerine teknenizin adı ne ise onu yazdırmanız gerekmektedir.

Hasarlarda uygulanan muafiyetler

Hasar muafiyetlerinizi de minimum seviyelerde talep edin. Uzulerek paylaşıyorum. Malesef muafiyetsiz yat sigortasi yok. Standart en düşük 0.5 olarak şuan birçok sigorta şirketi bu muafiyeti uygulamakta fakat kimi zaman 1 yada 3 muafiyet uyguladıkları da olabiliyor. Alacağınız teklifte muafiyetlerinizi kontrol etmeyi unutmayın.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.