Okunabilecek Sigorta Konulu Kitaplar Rehberi

20. yüzyılın başlarında sigorta şirketleri her türlü sigorta ihtiyacına cevap verebilecek şekilde örgütlenmelerini tamamlamış kuruluşlar olarak etkin hizmet verebilecek düzeye ulaşmışlardır, peki gerçekten sigorta nedir? Biliyor muyuz?

0 59

20. yüzyılın başlarında sigorta şirketleri her türlü sigorta ihtiyacına cevap verebilecek şekilde örgütlenmelerini tamamlamış kuruluşlar olarak etkin hizmet verebilecek düzeye ulaşmışlardır, peki gerçekten sigorta nedir? Biliyor muyuz? Sigorta hakkında bilmediklerimiz kaçırdığımız detaylar ve bir çok sigorta başlığı altında kitaplar yazılmıştır. İşte o kitapların bazılarını yazımızın devamında sizler için derleyip sıraladık, gözatabilirsiniz.

Paylaşmış olduğumuz bu kitaplar dışında sizlerinde okuduğu tavsiye edebileceği kitaplar var ise yorumlar kısmına fikirlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın.

İşte o kitaplar (Devamlı Güncellenecektir.):

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Çerçevesinde Sigorta Acenteliği – Satın Al!

Bu kitapta, öncelikle Türk Hukuk Sistemi’ndeki “acentelik kavramı ve özellikleri” incelenmiş, çok kısa da olsa “sigorta” kavramına yer verilmiştir. TTK acentelik hükümleri ile birlikte; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun Sigorta Acenteleri başlığı altındaki 23. maddesi, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 14 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ile, kanun ve yönetmelik sonrası yayınlanan genelge, tebliğ ve sektör duyuruları çerçevesinde; sig orta acentesinin tanımı, türleri, sigorta acentesi olabilmenin koşulları, yetkileri, hakları ve borçları mercek altına almıştır.

Temel Sigortacılık – Satın Al!

Temel Sigortacılık kitabı; üniversite çevrelerine genel olarak kullanılabilecek bir ders kitabı kazandırmanın yanı sıra, sigorta sektörünün de başvurulabileceği bir kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitap, sigorta konusunda eğitim açığını kapatma gibi bir misyon da üstlenmiştir. Bilimsel bilgi yalnızca üniversite için üretilmez. Bilimsel bilgi toplum için ve dünya için üretilir. Bu kitabın amacı, sigorta konusunda başvurulacak bir kılavuz olmaktır.

Avrupa Birliği normlarına uygun olarak 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, sigorta sektörü için bir milat olmuştur. Bu tarihten sonra sektörde sürekli olarak yeni gelişmeler olmakta, gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmaktadır. Birçok bilgi de eskimektedir.

Yeni sigortacılık mevzuatına göre gözden geçirilmiş olan bu kitap, kanunları anlaşılabilir şekilde yorumlamıştır. Bu nedenle, sektörde çalışacak/çalışmakta olan acente, teknik personel, aktüer, broker, eksper meslekleri için de temel başvuru kaynağı olacaktır.

Sigortacılık – Satın Al!

Elinizdeki çalışma, temelde, meslek yüksekokulları ve fakültelerde bankacılık bölümü öğrencilerine ders kitabı veya yardımcı kaynak olarak hazırlandı. Ancak sigorta konusunu öğrenmek ve sigortacılık sistemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen genel okura da faydalı olması arzulandığı için rahat anlaşılır bir üslup kullanılmaya çalışıldı.

Çalışma, içerik olarak sigortacılık bölümlerinin genel ders programıyla uyumlu bir formatta hazırlanmıştır. Bu çerçevede çalışmanın birinci bölümünde sigortacılık kavramı, sigortacılık tarihi ve sigortacılığın temel ilke ve kavramları aktarıldıktan sonra diğer bölümlerde temel sigorta hukukuna ve sigortacılık sektöründe rol alan kişi ve kurumlar ile sigortacılık sektörünün işleyişie ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Türkiye’de uygulanan sigorta branşları hakkında genel bilgiler aktarılarak konu ile ilgilenen kişilerin ve bu alanda okuyan öğrencilerin temel bilgileri edinmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Genel sigortacılık kitapları genellikle özel sigortalara yer vermekle birlikte çalışmada sosyal sigortalar konusu da anahatlarıyla tanıtılarak öğrencilerin bu çerçevede de özet bilgiler edinmesi amaçlanmıştır.

Sigortanın Tarihi

Sigorta Hukuku – Satın Al!

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak hazırlanmış “Sigorta Hukuku” adlı eserimizin baskısının tükenmesi nedeniyle, yeni baskının hazırlanması gereği doğmuştur.

Bu baskıda ilgili mevzuatta meydana gelen bazı değişiklikler ilgili yerlere işlenmiştir. Bu kapsamda 07.08.2018 tarih ve 700 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, “Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği” bunlardan birkaçıdır.

Osmanlı Sigorta Şirketi – Satın Al!

Osmanlı Devleti sigortacılık sistemiyle oldukça geç dönemde tanıştı. Sultan II. Abdülhamid zamanına kadar sigorta işlemleri, Batılı sigorta şirketleri tarafından yapılmaktaydı. Ülke kaynaklarının yurt dışına akışını engellemek için bu dönemde yerli ve milli arayışlar başladı. Nihayetinde 1892’de Osmanlı Sigorta Şirketi adıyla ilk yerli sigorta şirketi kuruldu. Osmanlı kanunlarına bağlı ve hükümet denetimine açık işlem yapmayı taahhüt eden şirketin genel merkezi İstanbul’du. Sağladığı devlet desteğiyle kısa sürede piyasaya egemen oldu. I. Dünya Savaşı sonlarına kadar varlığını sorunsuz sürdürdü. 1918’de işlemlerine son vererek tasfiye sürecine girdi. Aynı yıl Osmanlı Milli Umum Sigorta Şirketi’ne katıldı. İki yıl sonra tüzük değişikliğiyle İstanbul Umum Sigorta Şirketi’ne dönüştü. Elinizdeki kitap, söz konusu şirketin kuruluş serüvenini, teşkilat yapısını ve sigortacılık işlemlerini incelemektedir.

Türkiye’de Sigortacılık

Sigortacılığın Duayeni David Kohen – Satın Al!
Sigortacı Bir Ailenin Beş Nesillik Serüveni

Yüzyılı aşkın süredir sigortacılık yapan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi David Kohen, ailesinin Osmanlı döneminde Selanik’ten başlayarak Karaköy’deki Bankalar Caddesi’ne, oradan da Maslak’taki plazalara uzanan hikâyesini anlatıyor.David Kohen, sigortacılığın ilk dönemlerinin izini sürüyor ve dönemin ticaret hayatının okuyucunun gözünde canlanmasını sağlıyor. Mesleğin tarihiyle ilgili bilinmeyenleri anlatan Kohen, sigortacılığın penceresinden bakarak toplumsal yaşamdaki, ticaret ilişkilerindeki ve hatta aile yapısındaki değişimleri ortaya koyuyor.

David Kohen, Türkiye’de sigortanın gelişimini üç ayrı fazda ele alıyor: On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında başlayan liberal dönem 1927’deki reasürans tekeliyle son buluyor. Reasürans tekeliyle birlikte, ikinci fazda, devletçi yaklaşım hakim oluyor. Son olarak, Özal hükümetiyle 1987’de başlatılan ve günümüzde devam eden kontrollü liberal dönem yaşanıyor. Finansal sistemin önemli bir parçası olan sigortacılıkta refahın ve eğitimin önemine dikkat çeken Kohen, güven ilişkisi kurmak, gelişen teknolojiye ve küresel rekabete ayak uydurmak, yeni trendleri takip etmek ve uzmanlaşmak gibi konuların altını çizip sigortacılara öneriler getiriyor.

David Kohen’in gençlik yıllarını, okul yaşamını, askerliğini, evliliğini ve özel ilgilerini anlattığı bölümlerle zenginleşen bu nehir röportaj, İkinci Dünya Savaşı’nın ve azınlıklara uygulanan Varlık Vergisi’nin ailesini ve iş yaşamını nasıl etkilediğini ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. Böylece kitap, dönemin yaşam tarzına ve alışkanlıklarına ışık tutan ve belgeleyen bir sözlü tarih çalışmasına dönüşüyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.