Geleneksel Sigortanın Tekafül Sigortasından Farklılıkları

0 25

Tekafül sigortası karşılıklı dayanışma esasına dayanıyor. Taraflar birbirlerine destek oluyorlar. Halbuki klasik sigortada sadece ticari bir gaye vardır. Kâr amacı güdülmektedir. Bu şu anlama gelmiyor; Tekafül sigortası kar etmeyecek, kazanç sağlamayacak anlamına gelmiyor. Ama asli hedef nedir? Karşılıklı dayanışmadır tekafül sigortasında.

Tekafül sigortacılığından herhangi bir faizli işlem, yani o toplanan paraların İslam hukukuna aykırı alanlarda değerlendirilmesi gibi bir model kesinlikle söz konusu değil. Halbuki, geleneksel ücretli sigortacılık sisteminde bu anlamda herhangi bir denetim yok. Yani o sigorta şirketi hangi alanı daha karlı buluyorsa orada yatırımlarını yapabilmekte.

Tekafül şirketleri mevcut yasaların yanı sıra fıkhi anlamda da bir denetime tabidir. Az önce bahsettiğimiz danışma kurulları eliyle bu yürütülmekte. Halbuki, klasik sigorta şirketleri sadece mevcut yasalara tabidir. Tekafül sisteminde sermayedarların yatırdığı sermaye ile bu sigorta fonu tamamen birbirinden ayrıştırılmıştır. Sigorta fonundaki paraların tamamı sigortalıya aittir. Sermayedarın parası kendisine aittir.

Halbuki, diğer geleneksel sigortacılık tarzında poliçe sahipleri tarafından ödenen primler şirkete gelir kabul edilir ve hissedarlara ödenir. Tekafül fonundaki herhangi bir fazlalık sadece katılımcılar arasında yine İslam hukukuna uygun olarak öngörülen vekalet ve mudarebe dediğimiz modellerle dağıtılır, işletilir. Halbuki, diğer sistemde bütün fazlalık ve kar sermayedarlara aittir.

Bir diğer fark, katılımcının bir açığı olması durumunda tekafül fonunu yöneten, tekafül operatörü yani vekil dediğimiz kişi, o şirket, profesyonel şirket katılımcıya faizsiz borç verir. Diyelim ki hasarlar fazla oldu, fazla hasar ödemesi yapıldı, fon yetersiz kaldı. Şirket sahipleri, sermayedarlar bu fona destekte bulunurlar. Biz o desteğe karz diyoruz. Karz-ı hasen diyoruz. Bu bir borçtur. Daha sonra fon güçlendiğinde sermayedar o borcunu ayniyle geri alır. Herhangi bir fark tahsil etmeksizin.

Herhangi bir açık durumunda klasik sigorta şirketi riskleri üstlenir. Bir diğer kural katılımcıların ve hissedarların birikimleri İslami kurallar uygun yatırımlarda kullanılır. Normal sigortacılık sisteminde ise yatırımlarda kullanılacak fonların İslami kurallara uygun olması zorunlu değildir. Tekafül şirketleri İslami prensiplerle çalışan, kendi reasürans sistem olarak tekafül şirketleriyle çalışırlar. Ama burada yine şöyle bir ayrıntı var. Meraklılarına, ilgililerine söylemek gerekiyor. Retekafül şirketlerinin yetersiz olduğu durumlarda, yine zorunluluktan dolayı reasüransın başka bir şirkete yapılmasına da günümüzde birtakım şartlarla müsaade edilmektedir.

Halbuki, klasik sigorta şirketlerinde reasürans şirketlerinin İslami prensiplere göre çalışması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.