Sigorta Hasar Bildirimi Nasıl Yapılır?

0 22

Sigortalılarımızın poliçelerde satın aldıkları teminatlarla alakalı herhangi bir riziko gerçekleştiğinde birtakım yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler nelerdir? Kısaca özetleyecek olursak; Hasar ihbarını öğrendiği andan itibaren en geç beş işgünü içinde hasar ihbarını sigorta şirketine yapmakla mükellefler. Bu mükellefiyet hasarın niteliği, hasarın tarihi, nasıl meydana geldiğiyle alakalı kısa bilgileri hasar ihbarını alan çağrı merkezimizdeki operatörlere bildirerek hasar dosyasının açılması sağlanmalıdır.

Bunun dışında hasar ihbarı yapıldıktan sonra sigorta şirketi bir eksper ataması yapar. Eksper zaten geldiğinde, olay yerine geldiğinde, gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır. Eksper gelene kadar sigortalılarımız hasarlı mahalde gerekli kurtarma, hasarın artmasını önleyici birtakım önlemler almak durumunda. Nasıl ki sigortalı değilmişçesine hasarın artmasını önlemeye çalışmalıdır. Zorunlu haller dışında hasarlı mahalde değişiklik yapmamak durumunda sigortalılarımız.

Sigorta hasar bildirimi

Hasarı arttırıcı birtakım ektenler varsa bu etkenleri bertaraf edebilmek adına birtakım kurtarma faaliyetlerinde bulunabilirler. Bu faaliyetler faydasız kalmış olsa bile bu faaliyetlerden doğan masraflar sigorta şirketi tarafından sigortalılara tazmin edilebilecektir.

Bunun dışında sigortalılarımız hasarla alakalı olarak sigorta şirketine yazılı bir beyan yazmak durumunda. Bu beyanda hasarın tarihi, olayın yeri, olayın neden kaynaklandığı ve ne kadarlık bir hasarın olduğunu tahmini olarak yazmak durumundalar. Bunu sigorta şirketinin gönderdiği ekspere ya da direk sigorta şirketinin genel müdürlüğüne ya da temsilcisine teslim etmek durumundalar.

Hasar gerçekleştikten sonra ekspertiz aşamasında, sigorta şirketi tarafından görevlendirilen eksper arkadaşımıza eksperinin istemiş olduğu belgeler, ki bunlar bir yangın olur, mal alış satış faturaları, envanter, mizan gibi çeşitli resmi evraklar olabilir. Bu evraklar temin edilir. Eksper gelir, hasarla alakalı birtakım tetkiklerde bulunur, piyasa araştırması yapar, sigortalının resmi defterlerini ister. Bu elde edilen bilgiler, belgeler çerçevesinde eksper ekspertiz raporunu hazırlayıp gerekli belgelerle beraber sigorta şirketine sunar. Sigorta şirketi gelen ekspertiz raporu ve hasar evrakıyla alakalı incelemesini, araştırmasını tamamlar, teminatlar ışığında, poliçede satın alınan teminatlar ışığında hasar dosyasını sonuçlandırır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.