Dask Sigortası

Zorunlu deprem sigortası, ülkemizdeki zorunlu sigortalara arasında bulunmaktadır. Zorunlu deprem  sigortası, ülkemizdeki tüm illerde zorunludur. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra gündeme gelmiş ve zorunlu hale getirilmiştir.

Dask Nedir?

Dask’ın tanımını yapmak gerekirse; deprem kuşağında bulunan ülkemizde zorunlu hale getirilen deprem sigortasıdır. Kar amacı gütmeyen, işlerini sigorta usüllerine uygun olarak yürüten bir kurum olan Dask’ın açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu’dur. Uygun sigorta primleri ile ödeme kolaylıkları sağlanan kolay bir deprem sigortası türüdür.

Dask’ın Kapsamı

Dask kapsamına giren durumlar şunlardır:

 • Deprem,
 • Deprem sonucu meydana gelmiş yangın,
 • Tsunami,
 • Deprem sonucu ortaya çıkan toprak kayması,
 • Binanın yarısı yada tamamının depremden zarar gördüğü durumlar

Dask Fiyatları 2019

2019 yılı Dask ücretleri Zorunlu Deprem Sigortası Talimatı ve Tarifeleri ile belirlenmiştir. Binanın durumu, konumu, kaç yıllık olduğu, binanın yapı tarzı gibi özellikler, ödenecek primin tarifesini belirler. Örneğin metrekare başına yapılacak bir hesaplama ile;

Çelik /Betonarme Karkas Yapılar: 1.020 TL,

Yığma Kagir Yapılar: 725 TL,

Diğer Yapılar: 355 Türk Lirası ödeyecektir. Bu ödemeler sonradan yapılan değerlendirmeye göre değişiklik gösterir. Bu rakamlar yalnız örnektir.

Azami teminat tutarı, tüm yapı tarzları için 215 Bin TL’dir.

Telefonla Dask Sorgulama

Telefon kullanarak Dask bilgisi alma kolaylığı Alo Dask 125 ile sağlandı. 125 Zorunlu Deprem Sigortası sayesinde erişim daha hızlı ve kolay olurken, sorulara cevap bulmak için uğraşılmasına gerek kalmayacak. Bu numaradan hasar tespit çalışmaları, tazminat ödemeleri, hasar dosyaları takibi hakkında bilgiler verilebilmektedir.

Dask Ödeme

Dask ücret ödemesi, yılda bir defa toplu olarak yapılır. Dask poliçesi, yıllık ödeme yapıldığından dolayı makbuz yerine geçer. Farklı özelliklere sahip binalara farklı Dask ödemeleri çıkmaktadır. Ancak bir konutun, tüm sigorta şirketlerinde ödemesi gereken tutar sabittir. Farklı şirketler, farklı Dask fiyatları belirleyemezler. Ödeme yapılabilmesi için öncelikle bir sigorta şirketinden belgelerinizin düzenlenmesi için talepte bulunmalısınız. Belgelerin düzenlenmesinden sonra 30 gün içerisinde 1 yıllık ücretinizi toplu olarak yatırabilirsiniz.

Dask İçin Nereye Başvurulur?

Dask başvuru noktaları sigorta şirketleridir. Herhangi bir sigorta şirketine, gerekli belgeleri hazırladıktan sonra, başvuru yapabilirsiniz. Tüm sigorta şirketleri aynı mesken için aynı fiyatı vereceğinden, hangi şirkete başvurduğunuzun önemi yoktur. Bunun yanında ilk defa Dask sigortası yapılan bir mesken için sigorta prim indirimleri uygulanabilir. Bu prim indirimlerinden, belgeler onaylandıktan sonraki 30 gün içinde yararlanabilirsiniz.

Dask İçin İstenen Belgeler

Dask için gerekli dökümanlar hazırlandıktan sonra sigorta şirketlerine başvuru yapılmalıdır. Konut, tapu ve kişi belgelerinde eksik olması halinde Dask’ın onaylanması daha uzun bir zamana yayılacaktır. Bu yüzden gerekli evrakların hazırlanmasından sonra sigorta şirketlerine başvuru yapılması gerekir. Dask için gerekli belgeler şunlardır:

 • Sigorta sahibinin kimlik belgesi,
 • Sigorta sahibinin iletişim bilgileri,
 • Sigortalanmak istenen meskenin adresi,
 • Sigortalanmak istenen meskenin tapu bilgileri,
 • Sigortalanmak istenen binanın inşa yılı ve yapı tarzını gösteren belge,
 • Sigortalanmak istenen binanın kat sayısını gösteren belge,
 • Bina hasar ölçüm raporu,
 • Mesken brüt yüz ölçümü,
 • Binanın kullanım şeklini belirten belge.

Dask İptali

Dask’ı iptal etmek için, sigorta ettirenin geçerli bir nedeni olması gerekmektedir. Devletçe zorunlu kılınan Dask sigortası, ‘Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü ve İptaller’ kanun maddesi gereğince iptal ettirilebilir. Geçerli sebepler doğrultusunda, Dask sigortasında iptal veya değişiklik mümkündür. Bu durumlar şunlardır:

 • Aynı yer için birden fazla şirketten Dask poliçesi yapılmışsa, bu durum fark edilir fark edilmez, sigorta şirketlerinden biri sigortayı iptal etmekle yükümlüdür. Bunun yanında sigorta yaptıran kişi tarafından ödenmiş olan çift poliçe, iptal ettirme durumunda kalan sigorta şirketi tarafından geri ödenir.
 • Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan yer, yanlışlıkla poliçe kapsamına dahil edildiyse Dask iptal edilir. Ödenen primler sigorta ettirene iade edilir.

DASK Sigorta Teklifi Almak İçin Bizimle İletişime Geçin!