İnşaat Allrisk, İşveren Mali Sorumluluk Ve Ferdi Kaza Sigortası

İnşaat işinde yaptırılması gereken sigortalar hem çalışanlarda hem de inşaat alanında oluşabilecek hasarların karşılanabilmesi için gereklidir.  İnşaat all risk sigortası bir inşaat alanında karşılaşılabilecek olaylardan dolayı meydana gelecek hasarların karşılanabilmesi için yapılmaktadır. İşveren sorumluluk sigortası ise kendisine bağlı sigortalı çalışanların işverenden tazminat talep ettiğinde bu ücretin ödenmesini sağlar.

Bunların dışında bir de ferdiz kaza sigortası vardır. Bu sigorta ise bir kişinin başına gelebilecek herhangi bir kaza sonucunda oluşacak zararın giderilebilmesi için yaptırılmalıdır. Bu inşaat sigortaları da sigorta acenteleri ya da şirketleri tarafından yaptırılabilir.

All Risk Sigortası Yaptırmak İçin Şartlar Nelerdir?

All risk sigortası şartları genel olarak inşaatın tamamlanması ya da geçici kabulün yapılması ile başlayarak işveren tarafından kesin olarak kabulün yapılması ile son ermektedir. Bu genel şartlara ilave olarak özel şartlar da eklenebilir. Bu sigorta ile ilgili genel şartlar ise Türkiye Sigortalar Birliği tarafından belirtilmiştir.

All Risk Sigorta Zorunlu Teminatları

İnşaat all risk sigortanın teminatları arasında doğal afetler vardır. Bunlar yıldırım, toprak çökmesi, deprem, don, fırtına gibi afetlerdir. Böyle bir doğal afetten dolayı inşaat alanı zarar görürse bu zarar all risk sigortası yaptırılan firma tarafından karşılanacaktır. Bunun dışında yangın, kötü işçilik, ihmal ve bir takım insan hataları sonucundaki zararlar da yine bu sigorta ile karşılanabilir. Ayrıca inşaatlarda en çok karşılaşılan sorun hırsızlıktır. All risk sigortanın zorunlu teminatları arasında hırsızlık da mevcuttur.

All Risk Sigorta İsteğe Bağlı Yaptırılabilecek Teminatlar

All risk sigorta ek teminatları zorunlu teminatların dışında isteğe bağlı olarak yaptırılan teminatlardır. Bunlardan bir tanesi grev, lokavt gibi durumlarda yaşanabilecek maddi kayıpların giderilmesidir. Bunun dışında all risk sigortanın ek teminatlarından bazıları şu şekildedir:

  • Enkaz kaldırma masrafları,
  • İş makinaları hasarları,
  • Fazla mesai ve nakliye masrafları,
  • Geçici şantiye tesisleri ve binalarındaki hasarlar.

Ferdi Kaza Sigortası Neleri Kapsar?

Ferdi kaza sigortası kapsamı kaza sonucunda oluşabilecek vefat, tam maluliyet ya da hastane masraflarının karşılanmasıdır. Her insanın başına beklenmedik anlarda kazalar gelebilir. Bu kazalarda oluşan zararların karşılanabilmesi için de ferdi kaza sigortası yaptırılır. Bu sigorta ile meydana gelebilecek maddi hasarlar güvenceye alınır. İnşaat sigortalarından biri olarak da kabul edilebilecek ferdi kaza sigortası, inşaatta çalışan kişilerin de başlarına gelebilecek kazaların hasarlarının karşılanabilmesi için önemlidir.

Hangi Haller Ferdi Kaza Sayılır?

Ferdi kaza sayılabilecek durumların olması için kazaların aniden ve beklenmedik şekilde meydana gelmesi gereklidir. Bu kazanın aynı zamanda kişinin iradesi dışında da olması şarttır. Kişinin bilincinde olan hasarlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmaz. Örneğin ferdi kazalardan bir tanesi yanıklardır. Bir yerde çıkan yangından etkilenilmesi ferdi kaza durumunu doğuracaktır. Ayrıca gazların teneffüs edilmesinden dolayı yaşanabilecek maluliyetler yine bu sigorta kapsamına giren konulardan bir tanesidir. Ferdi kaza sigortası özellikle riskli bölgelerde çalışan kişiler için uygun sigortadır.

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?

Ferdi kaza sigortası teminatları en temel olarak üç tanedir. Bunlardan ilki kaza sonucu vefat teminatıdır. İkinci teminat türü ise kaza sonucu maluliyet teminatıdır. Bu teminat, kaza sonucunda sürekli sakatlık teşhisi konulması durumunda devreye girmektedir. Son teminat ise tedavi masraflarının karışlanabilmesi için yaptırılan ek teminatlardır.

İşveren Sorumluluk Sigortası Teminatları

İşveren mesuliyet sigortası teminatları arasında iş kazaları vardır. Bunun dışında meslek hastalıklarından dolayı doğan tazminat talepleri de yine bu sigorta tarafından karşılanır. İnşaat sigortaları arasında önemli bir konuma sahip olan işveren sorumluluk sigortasının manevi tazminat teminatı da mevcuttur.

İnşaat Allrisk, İşveren Mali Sorumluluk ve Ferdi Kaza Teklifi Almak İçin Bizimle İletişime Geçin!