Nakliyat Sigortası

Taşıma sigortası, bir malın yada ürünün taşınması sırasında ortaya çıkabilecek hasarları hedef alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü özellikle ithalat ve ihracat yapan firmalarca kullanılmaktadır. Nakliyat sigortası sayesinde taşınan tüm ürün koruma altına alınır.

Nakliyat Sigortası Nedir?

Nakliyat Sigortası tanımı gemi, uçak, tren gibi ulaşım araçları ile taşınan malın, sigorta poliçesi kapsamında korumaya alınmasıdır. Poliçedeki şartlar ve klozlar kapsamında korunan ürün, bir kaza veya bir olaya bağlı fiziksel zararda sigorta şirketi tarafından korunur. Meydana gelen zarar uygun sigorta araçları ile ürün sahibine ödenir.

Nakliyat Sigortasının Teminatları

Nakliyat sigortasının avantajları mal sahibinin zararını en aza indirmesidir. Bu kapsamda sigortanın vereceği teminatlar, ürün sahibinin elinde olmayan olayları kapsar. Aniden sebebi bilinmeyen yangın sigortaya tabi iken; yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada depolanması nedeniyle çıkan yangın sigortaya tabi değildir. Bu açıdan Nakliyat sigortası, yalnız yolda çıkabilecek, herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığı durumlar için geçerlidir.

Nakliyat Sigortası Genel Şartları

Nakliyat Sigortasının genel anlamda koşulları bilinmeden sigortadan tam anlamıyla faydalanılamamaktadır. Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

 • Taşınan malın tarım ürünü olması durumunda, bozulma ve kızarmalar sigorta kapsamına girmez.
 • Kaçakçılık gibi yasadışı durumlarda sigorta şirketinden faydalanılamaz.
 • Birlikte tutulduğunda alev alacak veya zarar görecek maddelerin bir arada depo edilmesinden kaynaklı ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamına girmez.
 • Deniz taşımalarında ortaya çıkabilecek batma, çarpma, denize atılma, çalınma gibi durumlarda zarar sigorta şirketine aittir.

Nakliyat Sigortası Nasıl Hesaplanır

Nakliyat Sigortası hesaplama yöntemi taşınacak mala, taşıma yöntemine ve seçilecek firmaya göre değişiklik göstermektedir. Bunun yanında temel sigorta öğelerine ek olarak istenen hizmetlere göre de sigorta tutarı değişiklik gösterir.

Nakliyat Sigortası Özel Şartları

Nakliyat Sigortası özel durumlardaki şartları değişiklik göstermektedir. Özel durumlarda Nakliyat sigortası şartları şöyledir:

Deniz yolu için:

 • Yangın ve infilak,
 • Geminin karaya oturması veya batması,
 • Kurtarma ve yardım masrafları,
 • Yükleme boşaltma sırasında kolilerin uğrayabileceği zarar,

Teminat kapsamındadır.

Karayolu için:

 • Nakil vasıtasının yanması,
 • Çarpma, çarpılma,
 • Ateş, yangın,
 • Yıldırım,
 • Köprü yıkılması,
 • Trenin raydan çıkması

Sonucunda meydana gelecek zarar sigorta kapsamındadır.

Nakliyat Sigortası Çeşitleri

Nakliyat Sigortasının türleri şöyledir:

 • Tam Ziya: Malın taşındığı araç ile birlikte sigortalanmasıdır. Yurtdışı çalışmalarında daha uygundur. Ürünün taşınma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi durumuna karşı güvence sağlar.
 • Dar Teminat: Malın tümünün zarar görmesi haline ek, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı olası kazaları da güvence altına alır. Devrilme, hattan çıkma, çarpma gibi kısmi rizikoların teminatını sağlamaktadır.
 • Geniş Teminat: beklenmeyen ve öngörülemeyen ani kazalarda veya olaylarda, sigorta konusu mala zarar gelmesi durumunda ortaya çıkan maddi kaybı güvence altına alır. Direkt olarak kargodan kaynaklı zararlar haricindeki tüm kazalar bu sigorta türü içerisine girer.

 

Nakliyat Sigortası İçin Gereken Belgeler

Nakliyat Sigortası başvurunda istenen evraklar zamanında ve eksiksiz hazırlanarak işlemin hızlandırılması sağlanabilir. Bu evraklar şu şekildedir:

 • Bir banka aracılığı ile yapılan işlemlerde akreditif no’su
 • Sigorta talep edenin adı
 • Sigorta edilecek ürünün fatura bedeli
 • Sigortaya konu olan ürünün esvap ve cinsi
 • Sigortaya konu olan ürünün ağırlığı, taşıma şekli, adedi,
 • Sevkin başlanacağı ve biteceği yer,
 • Vasıta gemi ise adı, tren ise vagon numarası, uçak ise uçuş numarası, araç ise plakası
 • Yükleme ve planlanan varış tarihi
 • Nakliyat sigortası dahilinde istenen teminat hizmetleri

Nakliyat Sigorta Teklifi Almak İçin Bizimle İletişime Geçin!