Hasar Prim Oranı (Loss Ratio)

Gerçekleşen hasarların kazanılmış prime olan oranıdır. Hasar prim oranının hesabı şu şekilde yapılmaktadır:

(Ödenen Hasarlar + Muallak Hasarlar Karşılığı – Devreden Muallak Hasarlar Karşılığı) / (Yazılan Prim – Kazanılmamış Primler Karşılığı + Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı – Devam Eden Riskler Karşılığı + Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı)