Trete (Treaty)

Reasürans anlaşması (trete), sigorta şirketleri ile reasürörler arasında yapılan ve risk devir esaslarını belirleyen anlaşma.
Bir reasürans anlaşmasının iki tarafı vardır: Reasürör ve sigortacı.