Zarar, Ziya (Loss)

Bu terimin aşağıdaki gibi birden çok anlamı vardır.

  1. Ekonomik kayıp meydana getiren bir olay,
  2. Bir sigorta teminatı kapsamında, sigortalıya yasal olarak hasar talebinde bulunma hakkını veren olay,
  3. Sigorta konusu şeyin kaybolması.

Bir portföy içinde, hasar, üretim masrafları, idari masraflar, hasar masrafları, komisyon ve diğer giderler toplamının, prim ve benzerlerinden oluşan gelir miktarını aşması durumu.