Sigortanın Temel Prensipleri

Günlük yaşamda insanlar arasında bağ kurmayı sağlayan en önemli şey güvendir. Dolayısıyla samimi, güvenilir olan kişilerle birlikte olmayı tercih eden kişiler olayda ihmali olsa bile sigortacı hasarı karşılamak durumundadır. Özellikle hayat sigortaları dışında sigorta konusu varlıklarda sınırlı bir mali çıkar söz konusu iken, hayat sigortalarında kişinin kendi hayatını istediği ücret kadar sigorta ettirebilmesi söz konusudur.

Günümüzde büyük ihtiyaç duyulan sigorta sözleşmeleri her alanda kişiye fayda sağlıyor. Elbette hayatta başa gelebilecek olan her türlü tehlikenin hepsini yok etmek mümkün değil. Fakat zararın giderilmesi için her zaman her yerde zaman vardır. Sonuç olarak sigorta ettiren kişi görevini bilerek yapmadı ise de sigorta tazminatı veya sigorta bedelini talep hakkını kaybedip etmeyeceğine ilişkin madde de biraz muğlaktır.